BOKNING AV UNDERSÖKNING OCH BEHANDLING
Undersöknings- och behandlingstiderna på Audio Laser-Kliniken är begränsade och därför finns det ingen tidsmässig möjlighet att på Audio Laser-Kliniken undersöka patienter som inte har för avsikt att genomgå klinikens medicinska behandlingsprogram. Undersökning och behandling genomförs endast vardagar på dagtid under de undersöknings- och behandlingsperioder som anges på denna hemsida.

Har du råkat ut för en plötslig dövhet eller annan akut hörselskada tas du i mån av tid omedelbart emot för undersökning och behandling under klinikens undersöknings- och behandlingsperioder.

Undersökning och behandling bokas per telefon eller e.mail eller vid besök på kliniken. Om du ringer kliniken, men inte får något svar så prövar du bara att ringa senare eller så skickar du ett brev eller ännu hellre ett e.mail till kliniken med information om varför du söker vården och när det passar dig att komma till undersökning och vilken behandlingsperiod som du önskar genomgå behandling.

Före en behandlingsperiod brukar det finnas en vecka som innehåller flera undersökningsdagar. På undersökningsdagar genomförs ingen behandling.

Om du skickar brev till eller e.mailar kliniken så var vänlig och ange dina fullständiga personuppgifter, samtliga fasta telefonnummer samt mobilnummer och den e.mail-adress som du kan nås på. Kontakta kliniken på nytt om du inte blir kontaktad inom rimlig tid. Boka endast undersökningstid om du är säker på att du kommer till undersökning på den bokade tiden. Tänk på att antalet undersökningstider är begränsade och undersökningstiderna per undersökningsdag är få.

Det finns inget producerat broschyrmaterial om Audio Laser-Kliniken. Den enda publicerade, medicinska information som finns om Audio Laser-Kliniken är den som du finner på den här hemsidan. Något folder- eller broschyrmaterial om behandlingsmetoden eller kliniken trycks inte upp eftersom medicinsk kunskap ständigt förändras och ny forskning hela tiden tillkommer och publiceras.

Vill du skicka skriftligt material för bedömning inför ett besök så går det bara om det sker efter överenskommelse, men du kan inte få sjukdomsfrågor besvarade eller få utlåtanden eller medicinska bedömningar via e.mail eller telefon eller på annat sätt, utan att först ha undersökts. En undersökning tar omkring 40 minuter och i den ingår, förutom ett audiometriskt test (hörseltest) och en sedvanlig undersökning av patienten, även blodprov med laboratorieanalys i form av så kallad FORT-analys, ett kapilärt blodprov som ger ett värde på oxidativa stressfaktorer i blodet dROMs.

Michael Zazzio på Audio Laser-Kliniken är legitimerad sjuksköterska och har inte receptförskrivningsrätt.

Varje behandling tar omkring 35-40 minuter beroende på vilken typ av behandling som patienten behöver. Vanligtvis behandlas varje hörselpatient 20 gånger under loppet av tio veckor, alltså två behandlingar per vecka.

SÅ HÄR KOMMER DU TILL AUDIO LASER-KLINIKEN

Audio Laser-Kliniken ligger i Hovmantorp i Lessebo kommun, 25 kilometer öster om Växjö, centralt beläget i Götaland. På kartan nedan ser du var i Hovmantorp Audio Laser-Kliniken finns. Kliniken ligger på Parkgatan 2, mittemot den nybyggda idrottshallen Allhallen och Folkets Hus på Parkgatan 1.

Närmaste tågstation är Hovmantorps järnvägsstation, (400 meter från Audio Laser-Kliniken).
Det finns även flera bussförbindelsemöjligheter med Hovmantorp. Bussterminalen ligger vid järnvägsstationen.

Åker du bil parkerar du kostnadsfritt intill Audio Laser-Kliniken.