VAD ÄR LASERLJUS? - VILKA CELLBIOLOGISKA EFFEKTER HAR LASERLJUS?
På denna hemsida presenteras en enkel förklaring om LASER-ljus och dess grundläggande egenskaper. Vill du veta mer om de fotobiostimulerande egenskaper som LASER-ljus har så kan du på egen hand söka kunskap via länkarna på länksidan.

LL – LASER LIGHT (
LASER-ljus)

LASER är alltid ljus och enbart ljus och inget annat. LASER-ljus består liksom allt ljus av fotoner. Varje foton har en individuell våglängd och i LASER-ljus har alla fotoner nästan exakt samma våglängd och dessutom samma rörelseriktningar vid en och samma tidpunkt. Fotoner är ljuspartiklar (ljuskvanta). Energin hos en foton är enbart beroende av dess våglängd och inte alls av någon variabel hastighet. Fotoner är ljus och fotoner färdas alltid med ljusets hastighet, vilket i och för sig är en sanning med modifikation; men den sanningen gäller åtminstone alltid under normala förutsättningar och i alla naturliga miljöer på jorden.

LASER-behandling är en medicinsk ljusbehandling. Rött och infrarött LASER-ljus har fotobiologiskt stimulerande egenskaper. LASER-ljuset, liksom i viss utsträckning även monokromt ljus (ljus bestående av ett mycket smalt våglängdsintervall – en liten bandbredd) och polariserat ljus, har positiv inverkan på läkande och uppbyggande processer i levande celler. Såväl människor som andra djur påverkas av LASER-ljus som i dag används för att behandla muskelskador, senskador, ledproblem, hudsjukdomar, bensår, cirkulationsnedsättningar, inflammationer, blodsjukdomar, tumörer, nervskador, infarkter, compartment-syndrom, psoriasis, acne, utbrändhet, smärta, migrän, tinnitus, hörselrubbningar, balansrubbningar, makuladegeneration med flera andra sjukdomar, symtom och tillstånd. Att ljus har biologiskt befrämjande effekter på alla celler råder det ingen tvekan om. Det finns hundratals studier som bekräftar effekter i celler.

Biofotostimulerande LASER-behandling omfattar företrädesvis lasrar med våglängder på mellan 630 nm (rött ljus) och 904 nm (infrarött ljus). De röda och infraröda lasrarna har god, djupverkande effekt, vilket till exempel koldioxidlasrar inte alls har. Det finns numera drygt 200 kända biologiska processer som äger rum i och med LASER-ljusexponering av mänsklig vävnad. De lasrar som används vid behandling av hörsel- och balansrubbningar samt neurologiska skador är non-invasiva, vilket betyder att de inte lämnar några ärrbildningar eller andra märken efter sig. De är relativt svaga och kan inte alls skada vävnad i innerörat och denna typ av LASER-behandling gör alltså inte alls ont.

Mer kunskap om medicinsk LASER-behandling finner man via Svenska Lasermedicinska Sällskapet, Tinnitus Laser Center, och Laser World.

Den senaste boken av de svenska LASER-medicinska experterna Jan Tunér och Lars Hode: Laser Therapy - Clinical Practice and Scientific Background går att beställa från Prima Books AB på tfn: 0224 - 222 22. Boken och andra LASER-medicinska böcker går även att köpa från det LASER-medicinska företaget Irradia AB i Stockholm, tfn: 08 - 767 27 00.