GRUNDLÄGGANDE REFERENSETIK
Att referera till namngivna patienter avseende LLLT-behandling av hörselrubbningar görs absolut inte med hänvisning till fasta principer, författningar och gällande lagstiftning enligt Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL) och Lagen om Yrkesverksamhet på Hälso- och Sjukvårdens område (LYHS) och med hänvisning till tystnadsplikten och sekretesslagarna.

Behandlingsmetodens referenssamling på den här hemsidan omfattar 100 vetenskapliga referenser som har en direkt korrelation till och stödjer laserbehandling av rubbningar i innerörat. Dessutom stödjer drygt 20 studier behandling med LASER vid somatosensorisk tinnitus. Pulserande elektromagnetfält (PEMF) har stöd av drygt 50 studier. Behandlingen av innerörats rubbningar med hjälp av LASER och Pulserande Elektromagnetiska Fält vilar alltså på en solid medicinsk, vetenskaplig grund. Behandlingen utförs följaktligen i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.

De vetenskapliga referenserna talar sitt tydliga språk. Det finns ingen anledning till att fråga någon som inte känner till hela forskningsmaterialet om det är så att behandlingsmetoderna fungerar. Om det skulle ha varit så att metoderna inte skulle fungera så skulle inte dessa studier ha existerat. Om det finns någon osäkerhet omkring de enskilda studierna så ta kontakt med artikelförfattaren/forskaren!

LASER-MEDICINSKA ORGANISATIONER
Referenser
till LASER-behandlingsmetoden är alla de vetenskapliga studier och behandlingsrapporter till vilka det på denna hemsida finns ett stort antal hänvisningar. Vill man ta del av mer kunskap om LLLT och därtill relaterad medicinsk forskning kan man vända sig till SLMS (Svenska Lasermedicinska Sällskapet) och läsa deras hemsida på Internet. TLC (Tinnitus Laser Center) har även en hemsida. I Sverige finns två av världens mest välrenommérade LASER-medicinska experter, fysikern Lars Hode med optisk fysik som specialitet & tandläkaren Jan Tunér som är expert på LASER-forskning om medicinsk behandling med biostimulerande LASER-ljus och monokromatiskt ljus. Jan Tunér har dessutom ett flertal internationella förtroendeuppdrag inom olika medicinska akademier, bland annat är han sekreterare i WALT (World Association for Laser Therapy). Tillsammans har de två LASER-medicinska experterna skrivit ett flertal välciterade LASER-medicinska böcker, och dessa två experter är de i Sverige som vet mest om LASER (LLLT). Deras böcker kan bland annat köpas från Irradia AB. Sina kunskaper delar Lars Hode och Jan Tunér med sig av på hemsidan Laser World. Där finner man även länkar till olika LASER-medicinska organisationer i världen, till LASER-medicinsk forskning och LASER-medicinsk litteratur. NALMCA är en medicinsk organisation som är till för att främja samarbete mellan specialister och forskare som framför allt behandlar otoneurologiska rubbningar med LASER.

Till många av de nedan uppräknade studierna kan man finna sammanfattningar på  www.PubMed.com .

VETENSKAPLIGA REFERENSER:

Studier om LASER-behandling inom audiologi och ORL [104]:

 1. Andersen F, Deterville G. Evaluation of dysfunction grade using Soft Laser. IHA-GfK AG, Hergiswil, 2005: 9405696/1013051.
 2. Belkahia A. Biological effects of laser beams in otolaryngology. Medical application approach. Ann Otolaryngol Chir Cervicofac. 1971 Sep; 88 (9): 467-473.
 3. Berezin I, Berikashvili V, Ivanov B, Pluzhnikov M, Samsonova I. Light-guide instruments for low-intensity laser therapy in ORL practice. Med Tekh. 1985 Nov-Dec; (6): 42-43.
 4. Beyer W, Baumgartner R, Tauber S. Dosimetric Analysis for Low-Level-Lasertherapy (LLLT) of the Human inner Ear. Proc BiOS Europe'98, 8-12 Sept 1998, Stockholm, Sweden.
 5. Beyer W, Baumgartner R, Tauber S. Dosimetric analysis for low-level-lasertherapy (LLLT) of the human inner ear at 593nm and 633nm. Proc. SPIE Vol. 3569, p. 56-59, Effects of Low-Power Light on Biological Systems IV, Giovanni F. Bottiroli; Tiina I. Karu; Rachel Lubart; Eds. (SPIE Homepage) Publication Date: Dec 1998.
 6. Bogomilskii M, Fitenko L, Diakonova I, Tikhomirov A, Minasian V. Effects of low-energy laser irradiation on the functional state of the acoustic analyzer. Vestnik Otorinolaringol. 1989; 2: 29-34.
 7. Bykov V, Martyniuk L. Low-energy laser irradiation in the complex treatment of patients with ear diseases. Voprosy Kurortologii, Fizioterapi i Lechebnoi Fizicheskoi Kultury. 1985; (2): 60-62.
 8. Backman M. LASER therapy in the combined treatment of hyperacusis, a prospective clinical study - a preliminary report from a clinical pilot study. Oral presentation, Neurootological and Equilibriometric Society, International Tinnitus Symposium, Prague, the Czech Republic, 30th March, 2004.
 9. Backman M. Hyperacusis Treatment with a Combination of Low Level Laser light, Anti-Oxidant Control and Pulsed Electromagnetic Field - A Clinical Pilot Study. Journal of Vestibular Research. 2004; (14) 2/3: 184.
 10. Backman M. Hyperacusis as a Treatment Modality. Otoneurological Days, Prague, March 2005.
 11. Backman M. LASER therapy in the combined treatment of hyperacusis, a prospective clinical study on 245 observations. Oral presentation at the LASER medical congress, LASER PRAHA, 17th September 2005, European Medical Laser Association, Prague, 2005.
 12. Cuda D, De Caria A. Combined counselling and low level laser stimulation effectiveness in the treatment of disturbing chronic tinnitus. Diagnosis and Treatment Tinitus Center (CeSCA) Department of Otolaryngology, Guglielmo da Saliceto Hospital, Piacenza Hospital, Piacenza, Italy. Accepted for Publication year 2008 in The International Tinnitus Journal.
 13. Flock A, Flock B, Scarfone E. Laser scanning confocal microscopy of the hearing organ: fluorochrome-dependent cellular damage is seen after exposure. Journal of Neurocytology. 1998; 27: 507-516.
 14. Flock A, Flock B, Fridberger A, Scarfone E, Ulfendahl M. Supporting cells contribute to control of hearing sensitivity. J Neurosci. 1999 Jun 1; 19 (11): 4498-4507.
 15. Fridberger A, Ren T. Local mechanical stimulation of the hearing organ by laser irradiation. Neuroreport. 2006 Jan 23; 17 (1): 33-37.
 16. Funai H, Hara M, Nomura Y. An electrophysiological study on the effect of laser irradiation of round window membrane in the guinea pig. Acta Otolaryngol Suppl. 1988; 456: 92-97.
 17. Gable P. A pilot study on Low Level Laser Therapy (LLLT) for otitis externa - swimmers ear. Implications for competitive swimmers. Proc. WALT 2002, Tokyo, Japan, June 2002.
 18. Gogeliia A. Efficiency of Low Level Laser Therapy in Otology. Annals of Biomedical Research and Education , 2002 April/June, Volume 2, Issue 2, 151-153.
 19. Gogeliia A, Chabashvili N, Matiashvili M, Kasradze P. Experience on treatment of children with otorhinolaryngological diseases by low intensity laser irradiation. Georgian Med News. 2006; (130): 84-86.
 20. Gungor A, Dogru S, Cincik H, Erkul E, Poyrazoglu E. Effectiveness of transmeatal low power laser irradiation for chronic tinnitus. Journal of Laryngology & Otology. 2007; Jul 12: 1-5.
 21. Hahn A, Sejna I, Stolbova K, Cocek A. Combined laser-EGb 761 tinnitus therapy. Acta Otolaryngol Suppl. 2001; 545: 92-93.
 22. Hahn A. Combined tinnitus therapy with soft laser and EGb 761. Oral presentation at Bárány Society Meeting in Bell Harbor International Conference Center, Seattle, Washington State, USA. September 26-29, 2002.
 23. Hahn A, Radkova L, Achiemere G, Klement V, Alpini D, Strouhal J. Multimodal therapy for chronic tinnitus. Int Tinnitus J. 2008; 14 (1): 69-72.
 24. Hubacek J. Our Experience with CO2 and He-Ne Lasers. Acta Chir. Plast.1983; 25: 229-238.
 25. Hubacek J, Hlozek Z. Non-invasive Lasertherapy. Otorhinolaryngology. 1984: 72-86.
 26. Hubacek J, Hlozek Z, Prucek I. Experience with the He-Ne laser in otorhinolaryngology. Cesk Otolaryngology. 1984; Jun; 33 (3): 135-139.
 27. Hubacek J.: Experience with the Use of LLLT in ENT Medicine. Laser Partner 2000; No. 22.
 28. Izzo A, Richter C, Jansen E, Walsh J. Laser Stimulation of the Auditory Nerve. Lasers in Surgery and Medicine. 2006; 38 (8): 745-753.
 29. Izzo A, Suh E, Pathria J, Walsh J, Whitlon D, Richter C. Selectivity ofneural stimulation in the auditory system: a comparison of optic and electric stimuli. J Biomed Opt. 2007 Mar-Apr; 12 (2): 021008.
 30. Izzo A, Walsh J, Jansen E, Bendett M, Webb J, Ralph H, Richter C. Optical parameter variability in laser nerve stimulation: a study of pulse duration, repetition rate and wavelength. IEEE Trans Biomer Eng. 2007 Jun; 54 (6 Pt 1): 1108-1114.
 31. Izzo A, Walsh J, Ralph H, Webb J, Bendett M, Wells J, Richter C. Laser stimulation of auditory neurons: effect of shorter pulse duration and penetration depth. Biophys J. 2008 Apr, 15; 94 (8): 3159-3166.
 32. Jamali Y, Jovanovic S, Schönfeld U, Anft D, Ertl T, Scherer H, Berghaus A, Müller G. Effect of the pulsed Er:YSGG and Ho:YAG laser on the organ of Corti of the guinea pig cochlear--a scanning electron microscopy study. Laryngorhinootologie. 1998 Dec; 77 (12): 689-694.
 33. Jovanovic S, Anft D, Schönfeld U, Berghaus A, Scherer H. Influence of CO2 laser application to the guinea-pig cochlea on compound action potentials. Am J Otol. 1999 Mar; 20 (2): 166-173.
 34. Jovanovic S, Jamali Y, Anft D, Schönfeld U, Scherer H, Müller G. Influence of pulsed laser irradiation on the morphology and function of the guinea pig cochlea. Hear Res. 2000 Jun; 144 (1-2): 97-108.
 35. Juberg R. Molde-model - a pilot study on tinnitus treatment with Low Level Laser Therapy in combination with holistic therapy. Material published at Tinnituskontakt i More og Romsdal & Kristiansund og Omegn Horselforening. Molde, Norway. 2003.
 36. Karabaev E, Nasretdinov T et al. Laser therapy use in the treatment of recurrent purulent otitides media / Theses of International Symposium of Laser surgery and Laser medicine. Part II - Samarkand 1988, p. 231-233.
 37. Kharaishvili G, Gogeliia A. Changes of blood paramagnetic centres of animals irradiated with low-intensity laser. Georgian Med News. 2006 Apr; (133): 108-110. Russian.
 38. Kolaylioglu A. Healing of Perforated Tympanic Membrane, Evidence material published on the internet. www.laser.nu/tlc.
 39. Korepanov V. Laser therapy in cardiology, otolaryngopathology and pulmonology. Moscow 1995, p. 23.
 40. Lapchenko A, Gedzik V. Use of semiconductor laser in the treatment of various inflammatory ORL diseases. Vestnik Otorinolaringol. 1991; (5): 14-16.
 41. Lapchenko A,. High-energy laser radiation in otorhinolaryngology: past and future. Vestn Otorinolaringol. 2002; (3): 61-64.
 42. Lapchenko A,. Low-energy laser radiation in otorhinolaryngology: history and current opportunities. Vestn Otorinolaringol. 2002; (4): 51-54.
 43. Lapchenko A. Current potentialities of laser radiation in otorhinolaryngological practice. Vestn Otorinolaringol. 2006; (5): 59-62.
 44. Lin S, Sun A, Tian S, Cao P. Occlusion the posterior semicircular canal using laser for treatment the complex benign paroxysmal positional vertigo. Zhonghua Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi. 2005 Jan; 40 (1): 77.
 45. Lukashkin A, Walling M, Russell I. Power amplification in the mammalian cochlea. Curr Biol. 2007 Aug 7; 17 (15): 1340-1344.
 46. Marti P. Treatment through otolaser in combination with magnetic field therapy and oxygen-multistep-therapy. Cosmopolitan University & Universidad autonomo Gabriel Rene Moreno, Santa Cruz, Bolivia. 2001. Material published on the Internet.
 47. Medlicott M, Harris S. A systematic review of the effectiveness of exercise, manual therapy, electrotherapy, relaxation training, and biofeedback in the management of temporomandibular disorder. Phys Ther. 2006 Jul; 86 (7): 955-973. Review.
 48. Mishenkin N, Dashkevich Y et al. Treatment of the chronic purulent otitis media with Laser irradiation energy / Regional scientific-practical conference and scientific session of Moscow Scientific Research Institute of ear, throat and nose - Rostov-on-Don 1979, 110-111.
 49. Mishenkin N, Tikhomirov V, Kachaeva I. Determination of the nature of vascular reactions to the action of helium-neon laser radiation using an otorheographic method. Vopr Kurortol Fizioter Lech Fiz Kult. 1985; (3): 65-67.
 50. Mishenkin N, Tikhomirov V, Krotov I, Konev V. Laser therapy in the early postoperative period following sanitizing surgery of the ear using a closed method (experimental study). Vestnik Otorinolaringol. 1988; (6): 75-76.
 51. Mishenkin N, Krotov I. Helium-neon lasers in clinical and experimental otology. Vestnik Otorinolaringol. 1990; 3: 71-77.
 52. Michenkin N, Tikhomirov V, Krotov I. Effects of helium-neon laser energy on the tissues of the middle ear in the presence of biological fluids and drug solutions. Vestnik Otorinolaringol. 1990; 5: 18-21.
 53. Mueller-Kortkramp M. An alternative therapy for Tinnitus by combining the power of the impulse laser with ginkgo-extract (EGb 761). Oral presentation at Neurootologic and Equilibriometric Societies Tinnitus-Seminar at the METRC, N.Y., USA, 29 June, 1999.
 54. Myrhaug H. The theory of otosclerosis and Morbus Ménière (Labyrinthine vertigo) being caused by the same mechanism: physical irritants, an otognathic syndrome. Bergmanns Boktryckeri A/S, Bergen, Norway. 1981.
 55. Olivier J, Plath P. Combined low power laser therapy and extracts of Ginkgo biloba in a blind trial of treatment for tinnitus. Laser Therapy 1993; 5 (3): 137-139.
 56. Omura Y, Losco B, Omura A, Takeshige C, Hisamitsu T, Shimotsuura Y, Yamamoto S, Ishikawa H, Muteki T, Nakajima H, et al. Common factors contributing to intractable pain and medical problems with insufficient drug uptake in areas to be treated, and their pathogenesis and treatment: Part I. Combined use of medication with acupuncture, (+) Qi gong energy-stored material, soft laser or electrical stimulation. Acupunct Electrother Res. 1992; 17 (2): 107-148.
 57. Palchun V, Lapchenko A, Kadymova M, Kucherov A. Low-energy laser radiation in the combined treatment of sensorineural hearing loss and Menière's disease. Vestnik Otorinolaringol. 1996; (1): 23-25.
 58. Pfeiffer N. Argon laser offers breakthrough in treating inner ear disorders. J Clin Laser Med Surg. 1992 Aug; 10 (4): 311-313.
 59. Plath P, Olivier J. Results of combined low-power laser therapy and extracts of Ginkgo biloba in cases of sensorineural hearing loss and tinnitus. Adv Otorhinolaryngol. 1995; 49: 101-104.
 60. Plewka C, Dejakum K, Piegger J, Gunkel A, Thumfart W, Göbel G, Freysinger W. Behandlung von Tinnitus mit Medium-Level Laser. Studienergebnisse. Österreichischer HNO-Kongress. 2005, s 48, V018.
 61. Pluzhnikov S, Ivanov B, Usanov A, Glukhova E. Use of intracavitary low-energy laser therapy in the complex treatment of inflammatory diseases of the sphenoid sinus. Vestn Otorinolaringol. 1986 Jul-Aug; (4): 72-73.
 62. Pluzhnikov M, Lopotko A, Gagauz A. Lasery v Rinofaringologii, Kishinev, Shtiinca 1991; 157.
 63. Pluzhnikov M, Lopotko A. Theoretical and practical knowledge of students in otorhinolaryngology in practice sessions and examinations. Vestn Otorinolaringol. 1993 Jul-Aug; (4): 55-56.
 64. Pluzhnikov M, Lopotko A. Low-intensity laser irradiation in otorhinolaryngology, Vestnik Otorinolaringol. 1996; (2): 5-14.
 65. Procházka M, Tejnska R. Noninvasive laser therapy of tinnitus: In: A window on the laser medicine world. Proc. SPIE. 1999. Vol. 4166: 223-223.
 66. Procházka M, Tejnska R. Noninvasive laser therapy of tinnitus. Laser Partner, 2000; 4.
 67. Procházka M. Case Histories of Patients Suffering from Tinnitus Treated by Comprehensive Rehabilitation Therapy Including LLLT. Laser Partner, 2001; 48.
 68. Procházka M, Hahn A. Comprehensive laser rehabilitation therapy of tinnitus: long term double blind study in a group of 200 patients in three years. Laser Partner, 2002; 51.
 69. Procházka M. The Role of LLLT in Treatment of Tinnitus. Laser Partner, 2003; 61.
 70. Quittner M. Low Level Laser Therapy for Reduction of Tinnitus Symptoms. Swedish Laser Medical Society, Laser World, Guest Editorial, 2004.
 71. Rhee C, Lim E, Kim Y, Chung Y, Jung J, Chung P. Effect of low level laser (LLL) on cochlear and vestibular inner ear including tinnitus. Progress in biomedical optics and imaging 2006; 7 (1).
 72. Ribari O. Closure of tympanic perforations with low-energy HeNe laser irradiation. Acta Chir Academ Scient Hungaricae. 1980; 21 (3): 229-238.
 73. Ribari O. The stimulating effect of low power laser rays : experimental examinations in otorhinolaryngology. Rev Laryngol Otol Rhinol (Bord). 1981 Nov-Dec; 102 (11-12): 531-533.
 74. Richter C, Bayon R, Izzo A, Otting M, Suh E, Goyal S, Hotaling J, Walsh J. Optical stimulation of auditory neurons: Effects of acute and chronic deafening. Hear Res. 2008 Aug; 242 (1-2): 42-51.
 75. Sedlmaier B, Jovanovic S. Treatment of acute otitis media with the CO2 laser. HNO. 2000; 48 (8): 557-560.
 76. Sedlmaier B, Franke A, Sudhoff H, Jovanovic S, Haisch A. Photodynamic effect of argon and diode laser on cholesteatoma cell cultures after intravital staining with absorption enhancers. Lasers in Med Sci. 2005; 19 (4): 248-256.
 77. Shiomi Y. Effect of low power laser irradiation on inner ear. Pract Otol (Kyoto). 1994; 87: 1135-1140.
 78. Shiomi Y, Takahashi H, Honjo I, Kojima H, Naito Y, Fujiki N. Efficacy of transmeatal low power laser irradiation on tinnitus: a preliminary report. Auris Nasus Larynx. 1997; 24 (1): 39-42.
 79. Siedentopf C, Ischebeck A, Haala I, Mottaghy F, Schikora D, Verius M, Koppelstaetter F, Buchberger W, Schlager A, Felber S, Golaszewski S. Neural correlates of transmeatal cochlear laser (TCL) stimulation in healthy human subjects. Neurosci Lett. 2007 Jan 16; 411 (3): 189-193.
 80. Sugio Y, Nomura Y, Oki S. Argon laser irradiation to the semicircular canal. Laryngoscope. 1997 Aug; 107 (8): 1107-1111.
 81. Svistushkin V, Bezchinskaia M, Morozova S, Makeeva N. Use of helium-neon laser device LTM-01 in the treatment of patients with chronic suppurative otitis media. Vestnik Otorinolaringol. 1992; (1): 16-18.
 82. Swoboda R, Schott A. Behandlung neurologischer erkrankungen mit Ginkgo biloba Hevert®, Hyperforat® und Low-Power-Laser-Therapie. Medizinische Akademie Erfurt, Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenerkrankungen. 1992.
 83. Tauber S, Beyer W, Baumgartner R E. al. Low-Level-Lasertherapie des Innenohres: eine dosimetrische Analyse der menschlichen Cochlea. Lasermedizin. 1998; 13 (3-4): 122.
 84. Tauber S, Baumgartner R, Schorn K, Beyer W. Lightdosimetric quantitative analysis of the human petrosus bone: experimental study for laser irradiation of the cochlea. Lasers in Surgery and Medicine. 2001; 28: 18-26.
 85. Tauber S, Schorn K, Beyer W, Baumgartner R. Transmeatal cochlear laser (TCL) treatment of cochlear dysfunction: A feasibility study for chronic tinnitus. Lasers Med Sci. 2003; 18 (3): 154-161.
 86. Tauber S et al. Double blind study for Low Level Laser Therapy in patients with chronic cochlear dysfunction. Dept. of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Laser-Forschungslabor, LIFE-Zentrum, Clinic of the University Munich, Germany.
 87. Teggi R, Bellini C, Fabiano B, Bussi M. Low-Level Laser Therapy for control of vertigo in Ménière Disease: a pilot study on 10 patients. ENT Dept. IRRCS San Raffaele Hospital, Vita-Salute University Milan, Italy. Photomed Laser Surg. 2008, 26 (4): 349-353.
 88. Teggi R, Bellini C, Piccioni LO, Palonta F, Bussi M. Transmeatal Low-Level Laser Therapy for Chronic Tinnitus with Cochlear Dysfunction. Audiol Neurootol. 2008 Oct 9; 14 (2): 115-120.
 89. Timirgaleev M, Shuster M, Gavrilenko S. Transtubal laser therapy of inflammatory diseases of the eustachian tube and middle ear. Vestnik Otorinolaringol. 1986; (1): 63-66.
 90. Wang F, Wang Z. Observation on clinical effect of 70 cases of acute otitis media treated by He-Ne laser irradiation on acupoints. Chin J Acupunct Moxibustion. 1991; 4 (1): 30-33.
 91. Wenzel G, Pikkula B, Choi C, Anvari B, Oghalai J. Laser Irradiation of the Guinea Pig Basilar Membrane. Lasers in Surgery and Medicine. 2004; Vol. 35, 174-180.
 92. Wenzel G, Anvari B, Mazhar A, Pikkula B, Oghalai J. Laser-induced collagen remodeling and deposition within the basilar membrane of the mouse cochlea. Journal of Biomedical Optics. 2007; 12 (2): 1-7.
 93. Wilden L, Fritsch M. Tinnitus lindern durch Laserlicht. Werner Joop Verlag 1994/95/96/97, ISBN 3-926955-70-8.
 94. Wilden L, Dindinger D. Treatment of chronic diseases of the inner ear with low level laser therapy (LLLT). Laser Therapy, 1996; 8: 209-212.
 95. Wilden L. The effect of low level laser light on inner ear diseases. In: Low Level Laser Therapy. Clinical Practice and Scientific Background. Eds. Jan Tunér, Lars Hode. Prima Books in Sweden AB (1999). ISBN 91-630-7616-0.
 96. Wilden L, Ellerbrock D. Amelioration of the hearing capacity by low-level-laser-light (LLLL). Lasermedizin. 1999; 14: 129-138.
 97. Wilden L. Zur Wirkung von Low Level Laser Strahlung auf den zellulären Energietransfer. Laser Medizin. Volume 15, 1999/2000, No. 1-2.
 98. Wilden L. Results of patient survey conducted on more than 3000 patients over 13 years.
  Private Practice Dr. Wilden, Kurallee 16, 94072 Bad Füssing, Germany.
 99. Witt U, Felix C. Selective photo-biochemo-therapy in the combination of laser and ginkgo plant extracts acc. to the Witt method. Personal communication, 1989.
 100. Witt U. New alternative therapy against disorders of inner ear by combining the power of impuls-laser with ginkgo-extract (EGb 761). Material published on the Internet. 1996.
 101. W, Young S, Ahn J, Chung P, Rhee C. Effect of low level laser on ototoxicity prevention of FM1-43 in postnatal organotypic culture of rat utricles. Progress in biomedical optics and imaging. 2007; 8 (1): Notes: 6424.
 102. Zachrisson B. Tinnitus treatment with laser in combination with pulsed electromagnetic field therapy. Summary published on the Internet, 2004.
 103. Zazzio M. Pain Threshold Improvement for Chronic Hyperacusis Patients in a Prospective Clinical Study. Photomed Laser Surg. 2010 Jun; 28 (3): 371-377. PubMed - PMID: 19821704.
 104. Zazzio M. Light penetration of the tissue of the hearing organ on pig irradiating with a 650 nm LASER light probe from outside the tympanic membrane. Evidence material published on the Internet in November 2006 at www.alir.nu/medicin.

Studier om pulserande elektromagnetiskt fält (rTMS) inom audiologi [64]:

 1. Been G, Ngo T, Miller S, Fitzgerald P. The use of tDCS and CVS as methods of non-invasive brain stimulation. Brain Res Rev. 2007 Dec; 56 (2): 346-361.
 2. Bogomilskii M, Sapozhnikov I, Zaslavskii A, Tarutin N. The treatment of hypoacusis in children by using a pulsed low-frequency electromagnetic field. Vestn Otorinolaringol. 1996; (6): 23-26.
 3. De Ridder D, De Mulder G, Walsh V, Muggleton N, Sunaert S, Møller A. Magnetic and electrical stimulation of the auditory cortex for intractable tinnitus. Case report. J Neurosurg. 2004 Mar; 100 (3): 560-564.
 4. De Ridder D, Verstraeten E, Van der Kelen K, De Mulder G, Sunaert S, Verlooy J, Van de Heyning P, Moller A. Transcranial magnetic stimulation for tinnitus: influence of tinnitus duration on stimulation parameter choice and maximal tinnitus suppression. Otol Neurotol. 2005 Jul; 26 (4): 616-619.
 5. De Ridder D, De Mulder G, Verstraeten E, Van der Kelen K, Sunaert S, Smits M, Kovacs S, Verlooy J, Van de Heyning P, Moller A. Primary and secondary auditory cortex stimulation for intractable tinnitus. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec. 2006; 68 (1): 48-54; discussion 54-55.
 6. De Ridder D, van der Loo E, Van der Kelen K, Menovsky T, van de Heyning P, Moller A. Theta, alpha and beta burst transcranial magnetic stimulation: brain modulation in tinnitus. Int J Med Sci. 2007 Oct 9; 4 (5): 237-241.
 7. De Ridder D, van der Loo E, Van der Kelen K, Menovsky T, van de Heyning P, Moller A. Do tonic and burst TMS modulate the lemniscal and extralemniscal system differentially? Int J Med Sci. 2007 Oct 9; 4 (5): 242-246.
 8. De Ridder D, De Mulder G, Verstraeten E, Seidman M, Elisevich K, Sunaert S, Kovacs S, Van der Kelen K, Van de Heyning P, Moller A. Auditory cortex stimulation for tinnitus. Acta Neurochir Suppl. 2007; 97 (Pt 2): 451-462.
 9. De Ridder D, Menovsky T, van de Heyning P. Auditory cortex stimulation for tinnitus suppression. Otol Neurotol. 2008 Jun; 29 (4): 574-575; author reply 575.
 10. Dornhoffer J, Mennemeier M. Transcranial magnetic stimulation and tinnitus: implications for theory and practice. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2007 Feb; 78 (2): 113.
 11. Eichhammer P, Kleinjung T, Landgrebe M, Hajak G, Langguth B. TMS for treatment of chronic tinnitus: neurobiological effects. Prog Brain Res. 2007; 166: 369-375.
 12. Eichhammer P, Langguth B, Marienhagen J, Kleinjung T, Hajak G. Neuronavigated repetitive transcranial magnetic stimulation in patients with tinnitus: a short case series. Biol Psychiatry. 2003 Oct 15; 54 (8): 862-865.
 13. Fiedler S, Pilkington H, Willatt D. Electromagnetic stimulation as a treatment of tinnitus: a further study. Clin Otolaryngol 1998; 23: 270
 14. Fierro M, Bobadilla H, Córdoba-R R, Vanegas C, Olarte A. Repeated transcranial magnetic stimulation in a patient with chronic bilateral tinnitus. Rev Neurol. 2006 Dec 16-31; 43 (12): 758-759.
 15. Folmer R. Transcranial magnetic stimulation for tinnitus. Otol Neurotol. 2005 Nov; 26 (6): 1262; author reply 1262-1263.
 16. Folmer R, Carroll J, Rahim A, Shi Y, Hal Martin W. Effects of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) on chronic tinnitus. Acta Otolaryngol Suppl. 2006 Dec; (556): 96-101.
 17. Fregni F, Marcondes R, Boggio P, Marcolin M, Rigonatti S, Sanchez T, Nitsche M, Pascual-Leone A. Transient tinnitus suppression induced by repetitive transcranial magnetic stimulation and transcranial direct current stimulation. Eur J Neurol. 2006 Sep; 13 (9): 996-1001.
 18. Greenough C. The effects of pulsed electromagnetic fields on blood vessel growth in the rabbit ear chamber. J Orthop Res. 1992; 10 (2): 256-262.
 19. Hesse G. Transcranial magnetic stimulation. A new "magic bullet" against chronic tinnitus? HNO. 2006 Jun; 54 (6): 436-438.
 20. Khedr E, Rothwell J, Ahmed M, El-Atar A. Effect of daily repetitive transcranial magnetic stimulation for treatment of tinnitus: comparison of different stimulus frequencies. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2008 Feb; 79 (2): 212-215.
 21. Khedr EM, Rothwell JC, El-Atar A. One-year follow up of patients with chronic tinnitus treated with left temporoparietal rTMS. Eur J Neurol. 2009 Jan 16.
 22. Kleinjung T, Eichhammer P, Langguth B, Jacob P, Marienhagen J, Hajak G, Wolf S, Strutz J. Long-term effects of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) in patients with chronic tinnitus. Otolaryngol Head Neck Surg. 2005 Apr; 132 (4): 566-569.
 23. Kleinjung T, Steffens T, Langguth B, Eichhammer P, Marienhagen J, Hajak G, Strutz J.
  Treatment of chronic tinnitus with neuronavigated repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS). HNO. 2006 Jun; 54 (6): 439-444.
 24. Kleinjung T, Steffens T, Strutz J, Eichhammer P, Hajak G, Langguth B. Transcranial magnetic stimulation for the treatment of tinnitus. HNO. 2006 Sep; 54 (9): 665-666. Review.
 25. Kleinjung T, Steffens T, Londero A, Langguth B. Transcranial magnetic stimulation (TMS) for treatment of chronic tinnitus: clinical effects. Prog Brain Res. 2007; 166: 359-367. Review.
 26. Kleinjung T, Steffens T, Sand P, Murthum T, Hajak G, Strutz J, Langguth B, Eichhammer P. Which tinnitus patients benefit from transcranial magnetic stimulation? Otolaryngol Head Neck Surg. 2007 Oct; 137 (4): 589-595.
 27. Kleinjung T, Eichhammer P, Landgrebe M, Sand P, Hajak G, Steffens T, Strutz J, Langguth B. Combined temporal and prefrontal transcranial magnetic stimulation for tinnitus treatment: a pilot study. Otolaryngol Head Neck Surg. 2008 Apr; 138 (4): 497-501.
 28. Kleinjung T, Vielsmeier V, Landgrebe M, Hajak G, Langguth B. Transcranial magnetic stimulation: a new diagnostic and therapeutic tool for tinnitus patients. Int Tinnitus J. 2008; 14 (2): 112-118.
 29. Kleinjung T, Steffens T, Landgrebe M, Vielsmeier V, Frank E, Hajak G, Strutz J, Langguth B. Levodopa does not enhance the effect of low-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation in tinnitus treatment. Otolaryngol Head Neck Surg. 2009 Jan; 140 (1): 92-95.
 30. Koikkalainen J, Könönen M, Karhu J, Ruohonen J, Niskanen E, Lötjönen J. Dynamic probabilistic atlas of functional brain regions for transcranial magnetic stimulation. Med Image Comput Comput Assist Interv Int Conf Med Image Comput Comput Assist Interv. 2008; 11 (Pt 1): 543-550.
 31. Landgrebe M, Binder H, Koller M, Eberl Y, Kleinjung T, Eichhammer P, Graf E, Hajak G, Langguth B. Design of a placebo-controlled, randomized study of the efficacy of repetitive transcranial magnetic stimulation for the treatment of chronic tinntius. BMC Psychiatry. 2008 Apr 15; 8: 23.
 32. Langguth B, Eichhammer P, Wiegand R, Marienhegen J, Maenner P, Jacob P, Hajak G. Neuronavigated rTMS in a patient with chronic tinnitus. Effects of 4 weeks treatment. Neuroreport. 2003 May 23; 14 (7) : 977-980.
 33. Langguth B, Eichhammer P, Zowe M, Marienhagen J, Kleinjung T, Jacob P, Sand P, Hajak G. Low frequency repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) for the treatment of chronic tinnitus--are there long-term effects? Psychiatr Prax. 2004 Nov; 31 Suppl 1: S52-54.
 34. Langguth B, Zowe M, Landgrebe M, Sand P, Kleinjung T, Binder H, Hajak G, Eichhammer P. Transcranial magnetic stimulation for the treatment of tinnitus: a new coil positioning method and first results. Brain Topogr. 2006 Summer; 18 (4): 241-247.
 35. Langguth B, Hajak G, Kleinjung T, Pridmore S, Sand P, Eichhammer P. Repetitive transcranial magnetic stimulation and chronic tinnitus. Acta Otolaryngol Suppl. 2006 Dec; (556): 102-105.
 36. Langguth B, Kleinjung T, Marienhagen J, Binder H, Sand P, Hajak G, Eichhammer P. Transcranial magnetic stimulation for the treatment of tinnitus: effects on cortical excitability. BMC Neurosci. 2007 Jul 2; 8: 45.
 37. Langguth B, Kleinjung T, Frank E, Landgrebe M, Sand P, Dvorakova J, Frick U, Eichhammer P, Hajak G. High-frequency priming stimulation does not enhance the effect of low-frequency rTMS in the treatment of tinnitus. Exp Brain Res. 2008 Feb; 184 (4): 587-591.
 38. Langguth B, Landgrebe M, Hajak G, Kleinjung T. In Reference to Maintenance Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation can Inhibit the Return of Tinnitus. Laryngoscope. 2008 Dec; 118 (12): 2264.
 39. Lee S, Abraham M, Cacace A, Silver S. Repetitive transcranial magnetic stimulation in veterans with debilitating tinnitus: a pilot study. Otolaryngol Head Neck Surg. 2008 Mar; 138 (3): 398-399.
 40. Londero A, Lefaucheur J, Malinvaud D, Brugieres P, Peignard P, Nguyen J, Avan P, Bonfils P. Magnetic stimulation of the auditory cortex for disabling tinnitus: preliminary results. Presse Med. 2006 Feb; 35 (2 Pt 1): 200-206.
 41. Londero A, Langguth B, De Ridder D, Bonfils P, Lefaucheur J. Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS): a new therapeutic approach in subjective tinnitus? Neurophysiol Clin. 2006 May-Jun; 36 (3): 145-15
 42. López-Ibor J, López-Ibor M, Pastrana J. Transcranial magnetic stimulation. Curr Opin Psychiatry. 2008 Nov; 21 (6): 640-644.
 43. Maier R. Is CNS activity modified by pulsed electromagnetic fields? Biomed Tech (Berlin). 2001 Jan-Feb; 46 (1-2): 18-23.
 44. Marcondes R, Fregni F, Pascual-Leone A. Tinnitus and brain activation: insights from transcranial magnetic stimulation. Ear Nose Throat J. 2006 Apr; 85 (4): 233-234, 236-238.
 45. Mennemeier M, Chelette K, Myhill J, Taylor-Cooke P, Bartel T, Triggs W, Kimbrell T, Dornhoffer J. Maintenance repetitive transcranial magnetic stimulation can inhibit the return of tinnitus. Laryngoscope. 2008 Jul; 118 (7): 1228-1232.
 46. Mennemeier M, Dornhoffer J. In Reference to Maintenance Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation can Inhibit the Return of Tinnitus. Laryngoscope. 2008 Dec; 118 (12): 2264-2265.
 47. Patiakina O, Antonian R, Zagorskaia E. Treatment of subjective noise in the ear by impulse low-frequency electromagnetic field (preliminary results). Vestn Otorinolaringol. 1998; (1): 59-60.
 48. Plewnia C, Bartels M, Gerloff C. Transient suppression of tinnitus by transcranial magnetic stimulation. Ann Neurol. 2003 Feb; 53 (2): 263-266.
 49. Plewnia C, Kammer T, Gerloff C. Comment on "Neuronavigated repetitive transcranial magnetic stimulation in patients with tinnitus: a short case series". Biol Psychiatry. 2004 Jun 1; 55 (11): 1117; author reply 1117-1118.
 50. Plewnia C, Reimold M, Najib A, Reischl G, Plontke S, Gerloff C. Moderate therapeutic efficacy of positron emission tomography-navigated repetitive transcranial magnetic stimulation for chronic tinnitus: a randomised, controlled pilot study. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2007 Feb; 78 (2): 152-156.
 51. Plewnia C, Reimold M, Najib A, Brehm B, Reischl G, Plontke S, Gerloff C. Dose-dependent attenuation of auditory phantom perception (tinnitus) by PET-guided repetitive transcranial magnetic stimulation. Hum Brain Mapp. 2007 Mar; 28 (3): 238-246.
 52. Prato F, Thomas A, Cook C. Human standing balance is affected by exposure to pulsed ELF magnetic fields: light intensity-dependent effects. Neuroreport. 2001, 25; 12 (7): 1501-1505.
 53. Pridmore S, Khan U, Rosa M, George M. Information for assistants of repeated transcranial magnetic stimulation. Int J Ment Health Nurs. 2003 Mar; 12 (1): 22-29
 54. Pridmore S, Kleinjung T, Langguth B, Eichhammer P. Transcranial magnetic stimulation: potential treatment for tinnitus? Psychiatry Clin Neurosci. 2006 Apr; 60 (2): 133-138.
 55. Richter G, Mennemeier M, Bartel T, Chelette K, Kimbrell T, Triggs W, Dornhoffer J. Repetitive transcranial magnetic stimulation for tinnitus: a case study. Laryngoscope. 2006 Oct; 116 (10): 1867-1872.
 56. Roland N, Hughes J, Daley M, Cook J, Jones A, McCormick M. Electromagnetic stimulation as a treatment of tinnitus: a pilot study. Clin Otolaryngol Allied Sci. 1993 Aug; 18 (4): 278-281.
 57. Rossi S, De Capua A, Ulivelli M, Bartalini S, Falzarano V, Filippone G, Passero S. Effects of repetitive transcranial magnetic stimulation on chronic tinnitus: a randomised, crossover, double blind, placebo controlled study. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2007 Aug; 78 (8): 857-863.
 58. Röschmann P. Human auditory system response to pulsed radiofrequency energy in RF coils for magnetic resonance at 2.4 to 170 MHz. Magn Reson Med. 1991 Oct; 21 (2): 197-215.
 59. Smith J, Mennemeier M, Bartel T, Chelette K, Kimbrell T, Triggs W, Dornhoffer J. Repetitive transcranial magnetic stimulation for tinnitus: a pilot study. Laryngoscope. 2007 Mar; 117 (3): 529-534.
 60. Thomas A, Drost D, Prato F. Human subjects exposed to a specific pulsed (200 microT) magnetic field: effects on normal standing balance. Neurosci Lett. 2001 Jan 12; 297 (2): 121-124.
 61. Tsuji S. Clinical applications of transcranial magnetic stimulation for the treatment of various neurological diseases. Rinsho Shinkeigaku. 2005 Nov; 45 (11): 831-833.
 62. Weiler E, Brill K. Pulsed Magnetic-Field Therapy: A New Concept to Treat Tinnitus?. The International Tinnitus Journal. 2005; 11 (1): 58-62.
 63. Zhang J, Guan Z, Ramachandran V, Dunford J, Seidman M, Bowyer S, Jiang Q, Elisevich K. Auditory Cortex Stimulation to Suppress Tinnitus Related Activity. ARO 32nd MidWinter Meeting: Baltimore, Maryland, USA. February 19, 2008.
 64. Zazzio M. Pain Threshold Improvement for Chronic Hyperacusis Patients in a Prospective Clinical Study. Published in Photomed Laser Surg. 2010 Jun; 28 (3): 371-377. PubMed - PMID: 19821704.

Studier om behandling av TMJ & CMD [44]:

 1. Bertolucci L, Grey T. Clinical analysis of Mid-laser versus placebo treatment of arthralgic TMJ degenerative joints. J Craniomandib Practice. 1995; 13 (1): 26-29.
 2. Bezuur N, Hansson T. The effect of therapeutic laser treatment in patients with craniomandibular disorders. J Craniomandibular Disorders. 1988; 2: 83-86.
 3. Bjordal J, Couppé C, Chow R, Tunér J, Ljunggren E. A systematic review of low level laser therapy with location-specific doses for pain from chronic joint disorders. Aust J Physiother. 2003; 49 (2): 107-116. Review.
 4. Bjorne A. Tinnitus aureum as an effect of increased tension in the lateral pterygoid muscle (letter). Otolaryngol Head Neck Surg. 1993 Sep; 109 (3 Pt 1): 558.
 5. Bjorne A. Tinnitus aureum as an effect of increased tension in the lateral pterygoid muscle (letter). Otolaryngol Head Neck Surg. 1993 Nov; 109 (5): 969.
 6. Bjorne A. Craniomandibular Disorders in Patients with Meniere's Disease: A Controlled Study. Journal of Orofacial Pain. 1996; Vol 10, No. 1 p 29-37.
 7. Bjorne A, Berven A, Agerberg G. Cervical signs and symptoms in patients with Meniere's disease: a controlled study. Cranio. 1998 Jul; 16 (3): 194-202.
 8. Bjorne A, Agerberg G. Symptom relief after treatment of temporomandibular and cervical spine disorders in patients with Meniere's disease: a three-year follow-up. Cranio. 2003 Jan; 21 (1): 50-60.
 9. Bjorne A, Agerberg G. Reduction in sick leave and costs to society of patients with Meniere's disease after treatment of temporomandibular and cervical spine disorders: a controlled six-year cost-benefit study. Cranio. 2003 Apr; 21 (2): 136-143.
 10. Bjorne A. Assessment of temporomandibular and cervical spine disorders in tinnitus patients. Prog Brain Res. 2007; 166: 215-219. Review.
 11. Cetiner S, Kahraman S, Yücetas S. Evaluation of low-level laser therapy in the treatment of temporomandibular disorders. Photomed Laser Surg. 2006 Oct; 24 (5): 637-641.
 12. Cho K, Park J, Ko M. The effect of low level laser therapy on pressure threshold in patients with temporomandibular disorders. A double blind study. J of Korean Academy of Oral Medicine. 1999; 24 (3): 281-300.
 13. Conti P. Low-level laser therapy in the treatment of temporomandibular disorders (TMD): a double-blind pilot study. Cranio. 1997; 15 (2): 144-149.
 14. de Medeiros J, Vieira G, Nishimura P. Laser application effects on the bite strength of the masseter muscle, as an orofacial pain treatment. Photomed Laser Surg. 2005 Aug; 23 (4): 373-376.
 15. Emshoff R, Bösch R, Pümpel E, Schöning H, Strobl H. Low-level laser therapy for treatment of temporomandibular joint pain: a double-blind and placebo-controlled trial. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2008 Apr; 105 (4): 452-456.
 16. Estola-Partanen M. Muscular tension and tinnitus. 2000. Thesis. ISBN 951-44-4972-X.
 17. Fikácková H, Dostálová T, Navrátil L, Klaschka J. Effectiveness of low-level laser therapy in temporomandibular joint disorders: a placebo-controlled study. Photomed Laser Surg. 2007 Aug; 25 (4): 297-303.
 18. Gray R, Quale A, Hall C et al. Physiotherapy in the treatment of temporomandibular joint disorders: a comparative study of four treatment methods. Br J Dent. 1994; 176: 257-261.
 19. Hansson T. Infrared laser in the treatment of craniomandibular disorders, arthrogenous pain. J Prosthetic Dentistry. 1989; 61: 614-617.
 20. Ibañez J, Medico R. Laser therapy in temporomandibular dysfunction. Rev Fac Odont Univ Nac (Córdoba). 1989; 17 (1-2): 21-30.
 21. Ivanov A et al. Effect of Helium-Neon laser radiation on the course of temporomandibular joint arthritis and arthrosis. Stomatologiia (Moscow). 1985; 64: 81-82.
 22. Kim S , Park J. The effect of low level laser therapy at trigger points in masseter and other muscles. J Korean Acad Med. 1996; 21 (1): 3.
 23. Ki-Suk K, Young-Ku K. Comparative study of the clinical effects of splint laser acupuncture and laser therapy for temporomandibular disorders. J Dental College, Seoul Nat Univ. 1988; 1 (12): 195.
 24. Kulekcioglu S, Sivrioglu K, Ozcan O, Parlak M. Effectiveness of low-level laser therapy in temporomandibular disorder. Scand J Rheumatol. 2003; 32 (2): 114-118.
 25. Lou S, Zhang X, Xu B. Evaluation of low level laser therapy in temporo-mandibular joint disorders. Shanghai Kou Qiang Yi Xue. 2003 Dec;12 (6): 435, 442. Chinese.
 26. Makk A, Pollera M. Multicenter study related to treatment of TMJ syndrome. Proc. Internat Congress LASERMED, Munich, 1995, p 104.
 27. Martelli M. A clinical, statistical investigation of laser effect in the treatment of pain and dysfunction of temporo-mandibular joint (TMJ). J Dental Proth. 1990; (1): 31-36.
 28. Mazzetto M, Carrasco T, Bidinelo E, de Andrade Pizzo R, Mazzetto R. Low intensity laser application in temporomandibular disorders: a phase I double-blind study. Cranio. 2007 Jul; 25 (3): 186-192.
 29. McNeely M, Armijo Olivo S, Magee D. A systematic review of the effectiveness of physical therapy interventions for temporomandibular disorders. Phys Ther. 2006 May; 86 (5): 710-725. Review.
 30. Medlicott M, Harris S. A systematic review of the effectiveness of exercise, manual therapy, electrotherapy, relaxation training, and biofeedback in the management of temporomandibular disorder. Phys Ther. 2006 Jul; 86 (7): 955-973. Review.
 31. Myrhaug H. The theory of otosclerosis and Morbus Ménière (Labyrinthine vertigo) being caused by the same mechanism: physical irritants, an otognathic syndrome. Bergmanns Boktryckeri A/S, Bergen, Norway. 1981.
 32. Nelson A, Friedman M. Somatosensory trigeminal evoked potential amplitudes following low level laser and sham irradiation over time. Laser Therapy. 2001; 13: 60-64.
 33. Núñez S, Garcez A, Suzuki S, Ribeiro M. Management of mouth opening in patients with temporomandibular disorders through low-level laser therapy and transcutaneous electrical neural stimulation. Photomed Laser Surg. 2006 Feb; 24 (1): 45-49.
 34. Ohshiro T, Ogata H, Yoshida M, Tanaka Y, Sasaki K and Yoshimi K. Penetration depths of 830 nm diode laser irridation in the head and neck assessed using a radiography phantom model and wavelength-specific imaging film. Laser Therapy. 1996; 8: 197-204.
 35. Pinheiro A, Cavalcanti E, Pinheiro T, Alves M, Miranda E, De Quevedo A, Manzi C, Vieira A, Rolim A. Low-level laser therapy is an important tool to treat disorders of the maxillofacial region. J Clin Laser Med Surg. 1998 Aug;16 (4): 223-226.
 36. Pinheiro A, Cavalcanti E, Pinheiro T, Alves M, Manzi C. Low-level laser therapy in the management of disorders of the maxillofacial region. J Clin Laser Med Surg. 1997; 15 (4): 181-183.
 37. Rubenstein B. Tinnitus and cranomandibular disorders - is there a link? (thesis). Swed Dent J Suppl. 1993; 95.
 38. Sanseverino N, Sanseverino C, Ribeiro M et al. Clinical evaluation of the low intensity laser antialgic action of GaAlAs (785 nm) in the treatment of the temporomandibular disorders. Laser Med Surg Supplement 14, 2002: 18.
 39. Sattayut S, Bradley P. Low intensity laser therapy (LILT) for TMD myofascial pain: results from a pilot study. 1998. Proc. 6th Int Congr Lasers in Dentistry. University of Utah Press. Ed J Frame. ISBN 0-87480-606-2, p 152-156.
 40. Sattayut S. A study on the influence of low intensity laser therapy on painful temporomandibular disorders. 1999. University of London PhD thesis.
 41. Tasaki E et al. Application of low power laser therapy in closed lock temporomandibular joint dysfunction. Lasers in Surgery and Medicine. 1992; Suppl 4: 84.
 42. Tullberg M, Alstergren P, Ernberg M. Effects of low-power laser exposure on masseter muscle pain and microcirculation. Pain. 2003 Sep; 105 (1-2): 89-96.
 43. Tullberg M, Ernberg M. Long-term effect on tinnitus by treatment of temporomandibular disorders: a two-year follow-up by questionnaire. Acta Odontol Scand. 2006 Apr; 64 (2): 89-96.
 44. Venancio Rde A, Camparis C, Lizarelli Rde F. Low intensity laser therapy in the treatment of temporomandibular disorders: a double-blind study. J Oral Rehabil. 2005 Nov; 32 (11): 800-807.