Svensk version

      English version
  

       Äldre version

       Older version

                                                   

    Föreningar - länkar

    Medicinska rön

    Svensk sjukvård

    Sjukvårdsnyheter

    Sjukvårdslagstiftning

    Myndighetsövertramp

    Branschorganisationer

AudioLaser-Kliniken / the Audio Laser Clinic

Behandling av hörsel- och balansrubbningar

AudioLaser-Kliniken har funnits i 18 år och erbjuder evidensbaserad, toppmodern och högteknologisk behandling av neurologiska skador och sjukdomstillstånd samt av diverse hörsel- och balansrubbningar såsom:

- tinnitus (såväl cochleär som somatosensorisk tinnitus)
- hyperakusis (överkänslighet för ljud)
- diplakusis (tonfelshörande)
- distorsion (oren ljuduppfattning)
- plötslig dövhet (sudden deafness)
- plötslig hörselnedsättning (sudden sensorineural hearing loss)
- akut hörselskada
- åldersrelaterad hörselnedsättning (presbysakusis)
- perforerad trumhinna
- kronisk hörselgångsinflammation (extern otit, ”simmaröra”)
- kronisk mellanöresinflammation (medial otit)
- Ménières sjukdom
- yrsel och balansrubbningar
- förlust av luktsinnet
- trigeminusneuralgi / plötslig ansiktsförlamning
- demenser/alzheimer
- spinocerebellära ataxier, corea Huntington och liknande sjukdomar i hjärnan
- stroke, blödningar och blodproppar i hjärnan
- övriga neurologiska skador och sjukdomar i huvud- och halsregionen

Vill du läsa mer om hörsel- och balansrubbningar och AudioLaser-Kliniken så kan du klicka på önskad version i vänsterspalten, högre upp på sidan.

I den nedre delen av vänsterspalten återfinns publicistiskt material.

Nästa reguljära behandlingsperiod: 18 september - 29 november år 2017

Våren  2017:  Det genomförs ingen behandling på kliniken under våren år 2017.
Hösten 2017:  Behandlingsperioden startar 18 september - avslutas senast 29 november.

Behandling utförs på vardagar klockan 8.10 - 14.10.
 

The Treatment of Hearing and Balance Disorders

The Audio Laser Clinic has been in the audiological branch for 18 years and is offering evidence based, high-tech, state of the art therapy for hearing and balance disorders such as:

- tinnitus (cochlear as well as somatosensory tinnitus)
- hyperacusis (oversensitivity to sound)
- diplacusis (incorrect tone perception)
- distortion (unclean hearing perception)
- sudden deafness
- sudden sensorineural hearing loss
- acute hearing damage
- age related hearing loss (presbycusis)
- perforated tympanic membrane
- chronic inflammation in the hearing canal (otitis externa, “swimmer's ear”)
- chronic inflammation in the middle ear (otitis media)
- Ménière's disease
- vertigo and balance disorders
- loss of the smelling sense
- trigeminal neuralgia / sudden facial parestesy
- dementia/alzheimer
- spinocerebellar ataxia, corea Huntington and similar diseases in the brain
- hemorrhagia and stroke in the brain
- other neurological damages and diseases in the head and neck area

If you want to read more about hearing and balance disorders and the Audio Laser Clinic, then click on the desired version in the left column.

The next regular treatment period: 18 September - 29 November 2017

Spring  2017:    there will be no treatment at the clinic during spring year 2017.
Autumn 2017: therapy period starts on 18 September - finishes at the latest on 29 November.