Hem

    AudioLaser-Kliniken

    Besöksinformation

    Klinikens historik

    Örats sjukdomar

    Undersökning

    Behandlingen

    Vårdkostnader

    Stöd i forskning

    Referenssamling

                                                   

    Sjukvårdslagstiftning

AudioLaser-kliniken

AudioLaser-kliniken arbetar med undersökning, utredning och behandling av patienter som lider av hörsel- och balansrubbningar. Hörsel- och balansrubbningar har behandlats på kliniken sedan år 1998. Behandlingen utförs sedan år 1999 med i huvudsak laser i kombination med rTMS (repetitiv transkranial magnetisk stimulering / pulserande elektromagnetiskt fält), vilket innehar evidens för behandling av till exempel tinnitus och smärta. Fotobiostimulerande laserbehandling med laser medför en ökad ATP-produktion och förhöjer därmed ämnesomsättningen samt ökar syntesarbetet i kroppens celler. Metoden ger kroppens celler en bättre chans att reparera sig och fungera bättre.

Evidence-based guidelines on the therapeutic use of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS). Lefaucheur JP et al. Clin Neurophysiol. 2014 Nov;125(11):2150-206. doi: 10.1016/j.clinph.2014.05.021. Epub 2014 Jun 5. Sammanfattningen återfinns på PubMed, PMID: 25034472 [Indexed on MEDLINE].

En vetenskaplig studie visar att kombinationen av de två behandlingsmetoderna leder till ett bättre behandlingsresultat än behandling med endast en av de två metoderna.

Thabit M, Fouad N, Shahat B, Youssif M. Combined central and peripheral stimulation for treatment of chronic tinnitus: a randomized pilot study. Neurorehabil Neural Repair. 2015 Mar-Apr;29(3):224-33. doi: 10.1177/1545968314542616. Epub 2014 Jul 15. PMID: 25030898.

Analys och kontroll av fria radikaler ingår även i undersöknings- och behandlingsverksamheten. Ju mer normala nivåer av fria radikaler som en individ har, desto bättre är läkningsförmågan.

Michael Zazzio är medicinsk forskare och indexerad på MEDLINE. Den kliniska studien Pain Threshold Improvement for Chronic Hyperacusis Patients in a Prospective Clinical Study. Photomed Laser Surg. 2010 Jun;28(3):371-7 visar på sådana goda behandlingsresultat vid hyperakusi som aldrig tidigare har rapporterats i vetenskaplig litteratur. Sammanfattningen återfinns på PubMed, PMID: 19821704 [Indexed on MEDLINE]. I den studien ledde AudioLaser-klinikens behandlingsmetod till ett 33,03 gånger bättre behandlingsresultat än den näst bästa studien, en hyperakusisstudie som utfördes av svenska forskare vid Uppsala universitet.

Tre spanska forskare har repeterat laserbehandlingsdelen i Michael Zazzios hyperakusisbehandlingsstudie. Behandlingsresultaten i den spanska studien är även de mycket bättre än behandlingsresultaten i den högst mediokra Uppsalastudien. Den spanska studien kongressrapporterades vid TRI:s 7:e internationella tinnituskongress i Barcelona i maj år 2013.

Michael Zazzio är sedan år 2010 hedersmedlem i spanska AENORTA (Asociación Española para la Normalización de Terapias Auditivas), där han är vetenskapligt råd, medicinskt sakkunnig samt ledamot av den medicinska expertgruppen. Michael Zazzio har tidigare, under flera års tid, innehaft en likvärdig uppgift i EMLA (European Medical Laser Association).

Michael Zazzio på AudioLaser-kliniken föreläser internationellt om hörsel- och balansrubbningar och om fria radikaler och antioxidanter, och han har vid flera tillfällen varit inbjuden talare vid internationella medicinska kongresser, konferenser och symposier. Michael Zazzio var en av de tio inbjudna forskare och specialistläkare som föreläste vid den första internationella hyperakusiskonferensen, vilken hölls i London den 1-2 mars år 2013 och som arrangerades av den brittiska sjukvårdsmyndigheten NHS (National Health Service).


Michael Zazzio håller, som inbjuden talare, vid den första internationalla hyperakusiskonferensen, som arrangerades i London den 1-2 mars år 2013, ett anförande om sin forskning och den framgångsrika behandling av hyperakusi som han har utvecklat.

Michael Zazzio bedriver forskning inom det audiologiska området samt inom infektionsmedicin. Sedan år 2000 har Michael Zazzio, vid sidan av sitt kliniska arbete och sin medicinska forskning, även arbetat med juridik, och år 2020 utnämndes han till domare i den internationella tribunaldomstolen Natural and Common Law Tribunal for Public Health and Justice. Michael Zazzio utför även juridiska uppdrag åt bland annat vårdpersonal och familjer som får problem med socialtjänst, skola och liknande.
 

Nästa reguljära behandlingsperiod - hösten 2024:

Nästa undersökningsperiod: maj 2024
Nästa behandlingsperiod, hösten 2024:  16 september - 29 november

På grund av transfektionsrisken / "smittorisken" har endast icke-Covid-19-vaccinerade patienter för närvarande tillträde till kliniken. Detta beklagas, men den ovaccinerade personalen på kliniken och ovaccinerade patienter måste skyddas från mRNA-spikproteiner och andra ämnen som finns i de så kallade vaccinerna, och som kan överföras från vaccinerade till ovaccinerade personer. Fram till dess att det vetenskapliga läget förändras gäller detta.

Normalt sett behandlas patienterna 20 gånger under en behandlingsperiod (10 veckor).

Tidsbeställning

Tidsbokning för undersökning görs per telefon genom att ringa på klinikens telefontider.