Hem

    AudioLaser-Kliniken

    Besöksinformation

    Klinikens historik

    Örats sjukdomar

    Undersökning

    Behandlingen

    Vårdkostnader

    Stöd i forskning

    Referenssamling

                                                   

    Sjukvårdslagstiftning

AudioLaser-Kliniken

AudioLaser-Kliniken arbetar med undersökning, utredning och behandling av patienter som lider av hörsel- och balansrubbningar, förlust av luktsinnet samt andra neurologiska skador och sjukdomar. Hörsel- och balansrubbningar behandlas på kliniken sedan 1998. Behandlingen utförs i huvudsak med laser i kombination med rTMS (repetitiv transkranial magnetisk stimulering / pulserande elektromagnetiskt fält), vilket innehar evidens för behandling av till exempel tinnitus och smärta.

Evidence-based guidelines on the therapeutic use of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS). Lefaucheur JP et al. Clin Neurophysiol. 2014 Nov;125(11):2150-206. doi:  10.1016/j.clinph.2014.05.021. Epub 2014 Jun 5. Sammanfattningen återfinns på PubMed, PMID: 25034472.

Analys och kontroll av fria radikaler ingår även i undersöknings- och behandlingsverksamheten. Fotobiostimulerande laserbehandling är den enda kända, icke-kemiska behandlingsmetod som medför en ökad ATP-produktion och som därmed förhöjer aktiviteten, ämnesomsättningen och ökar syntesarbetet i kroppens celler. Metoden ger kroppens celler en bättre chans att reparera sig och fungera bättre. Detta gäller även örats (hörsel- och balansorganens) celler.

Michael Zazzio är medicinsk forskare och indexerad på MEDLINE. Den kliniska studien Pain Threshold Improvement for Chronic Hyperacusis Patients in a Prospective Clinical Study. Photomed Laser Surg. 2010 Jun;28(3):371-7 visar på så goda behandlingsresultat vid hyperakusi som aldrig tidigare har rapporterats i vetenskaplig litteratur. Sammanfattningen återfinns på PubMed, PMID: 19821704.

Tre spanska forskare har repeterat laserbehandlingsdelen i Michael Zazzios hyperakusisbehandlingsstudie. Behandlingsresultaten i den spanska studien är nästan identiska med behandlingsresultaten i Michael Zazzios hyperakusisbehandlingsstudie. Den spanska studien kongrressrapporteras vid den TRI:s 7:e internationella tinnituskongress i Barcelona i maj 2013.

Michael Zazzio är sedan juli 2010 hedersmedlem i spanska AENORTA (Asociación Española de Normalización de Terapias Auditivas), där han är medicinskt och vetenskapligt råd samt ledamot av den medicinska expertgruppen. Michael Zazzio har tidigare, under flera års tid, innehaft en likvärdig utnämning i EMLA (European Medical Laser Association).

Michael Zazzio på AudioLaser-Kliniken föreläser internationellt om hörsel- och balansrubbningar och om fria radikaler och antioxidanter och har vid flera tillfällen varit inbjuden talare vid internationella, medicinska kongresser, konferenser och symposier. Michael Zazzio var en av de tio inbjudna forskarna och specialistläkarna som föreläste vid den första internationella hyperakusiskonferensen, vilken hölls i London den 1-2 mars 2013 och arrangerades av den brittiska sjukvårdsmyndigheten NHS (National Health Service). Ingen annan svensk deltagare närvarade vid konferensen – den största i världen i sitt slag.


Michael Zazzio håller, som inbjuden talare vid den första internationalla hyperakusiskonferensen som arrangerades i London den 1-2 Mars 2013, ett anförande om sin forskning och den framgångsrika behandling av hyperakusi som han har utvecklat.

Michael Zazzio bedriver forskning inom det audiologiska området samt inom infektionsmedicin. Michael Zazzio arbetar även som chefredaktör för de två hälso- och miljötidningarna 2000-Talets Vetenskap samt tidningen Hälsofrihet. Michael Zazzio föreläser inom ett flertal områden inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Michael Zazzio har tidigare varit styrelseordförande i föreningen SARA/2000-Talets Vetenskap (www.2000tv.se) och är numera styrelseledamot i NHF Sweden (www.thenhf.se) och verkar genom de båda föreningarna för hälsofrihet och oskadliga undersöknings- och behandlingsmetoder.

Nästa reguljära behandlingsperiod

Hösten 2019:  Behandlingsperioden startar 18 september - avslutas senast 12 december.
Våren 2020:  Ingen behandling utförs under våren 2020.

Behandling utförs på vardagar klockan 10.00 - 13.30 samt på kvällstid.
En behandling tar omkring 35-40 minuter.

Normalt sett behandlas en patient 20 gånger under en behandlingsperiod (10 veckor). Detta är standard men en patient kan genomgå upp till 25 behandlingstillfällen (12½ veckor).

Tidsbeställning

Tidsbokning för undersökning görs per telefon genom att ringa på klinikens telefontider eller ringa akuttelefonnumret vid brådskande fall. Eventuella sjukdomsfrågor besvaras endast vid besök på kliniken eller i högst generella termer vid telefonsamtal, dock ej via e-post. Vill du snabbt komma i kontakt med kliniken under pågående behandlingsperiod så bör du ringa kliniken.

Vid akut skada eller annat akut tillstånd såsom till exempel plötslig hörselnedsättning ringer du klinikens akutnummer 070 - 274 80 80.