Hem

    AudioLaser-Kliniken

    Besöksinformation

    Klinikens historik

    Örats sjukdomar

    Undersökning

    Behandlingen

    Vårdkostnader

    Stöd i forskning

    Referenssamling

                                                   

    Sjukvårdslagstiftning

Vårdkostnader

Sjukvården på AudioLaser-Kliniken är ett privat sjukvårdsalternativ. Frikort gäller alltså inte.

De svenska regionerna envisas med att låta bli att remittera patienter till AudioLaser-Kliniken, trots att det bedrivs vetenskapligt baserad och evidensbaserad vård på AudioLaser-Kliniken. Samtliga regioner i Sverige vägrar dessutom att samverka med AudioLaser-Kliniken.

De svenska ÖNH-klinikerna svarar oftast patienterna att den samhällsfinansierade sjukvården inte har någon effektiv behanding att erbjuda, något som stämmer mycket väl med verkligheten. Tinnituspatienter erbjuds att delta i samtalsgrupper samt att lära sig distraktionsterapierna meditation och kognitiv beteendeterapi. Dessa terapier har i sig ingen inverkan på hörsel- och balansrubbningar. Vid plötslig hörselförlust och många andra hörselrubbningar/hörselnedsättning har de svenska landstingen i stort sett ingen verksam behandling alls att erbjuda drabbade patienter. Trots det, så påstås det att det finns bra hörselläkare i Sverige. Frågan är vad de är bra på? Det enda som de kan hjälpa patienterna med är psykologisk behandling i form av kognitiv beteendeterapi och ljudterapi. Sådan behandling leder dock för det mesta till ett mycket magert behandlingsresultat. KBT i kombination med ljudstimulering vid hyperakusi når upp till 3 % av den behandlingseffekt som AudioLaser-klinikens rTMS-behandling i kombination med laser medför.
 

Väntelista

Laserbehandlingen återfinns även på privata kliniker i flera andra länder.

AudioLaser-Kliniken i Sverige har ingen kö till behandling. Hittills kan alla patienter få behandling under kommande behandlingsperiod.
 

Vårdtaxor vid AudioLaser-Kliniken

1 st undersökning:  SEK  950
1 st FORT-test (blodprovsanalys av fria radikaler):  SEK  400
1 st FORT-test (blodprovsanalys av fria radikaler samt ordination):  SEK  500
4 st FORT-test under pågående behandlingsperiod:  SEK  1 200
1 st hörselprov:  SEK  350
1 st behandlingstillfälle:  SEK  950
1 st fullständig behandlingsperiod (20 behandlingar):  SEK  19 000