Hem

    AudioLaser-Kliniken

    Besöksinformation

    Klinikens historik

    Örats sjukdomar

    Undersökning

    Behandlingen

    Vårdkostnader

    Stöd i forskning

    Referenssamling

                                                   

    Sjukvårdslagstiftning

Undersökning

För att kunna planera behandlingen måste undersökning först genomföras. Vid undersökningen tas alltid ett blodprov som analyseras med hjälp av Callegaris FORT-test. Analysen görs omedelbart och fastställer nivån av fria radikaler (ROS) i blodet. Denna nivå har stor betydelse, såväl för läkning som för utvecklingen av diverse sjukdomstillstånd, inklusive hörsel- och balansrubbningar.

Om man ska kunna påverka halterna av för höga nivåer av fria radikaler, så kan man minska förekomsten av dem med hjälp av ett intag av antioxidanter (vitaminer, mineraler, Q10, ginkgoflavonglykosider, betakarotenoider, gurkmeja med flera antioxidativa substanser, bland annat vissa kryddor). Om man har för låga nivåer av fria radikaler, så behöver man faktiskt öka kroppens halter av fria radikaler. I sådana fall kan man oftast öka metabolismen med hjälp av ett intag av till exempel L-Carnitin, men även motion och en begränsning av antioxidanter i födointaget kan påverka halterna av fria radikaler, så att de ökar, när så är önskvärt. För att en förändring av nivåerna av de fria radikalerna ska vara möjlig måste man först känna till vilket utgångsläge patienten har med avseende på FORT-värdet. Därför tas FORT-provet som ett led i undersökningen, och kraftigt avvikande, onormala nivåer, är vanliga och bör behandlas, följas upp och kontrolleras.

Vid undersökningstillfället gås även patientens sjukdomsbakgrund igenom. Dessutom behöver det utredas vad som kan tänkas ha orsakat och påverkat det aktuella sjukdomstillståndet. Det är även viktigt att undersöka patientens skadade organ, så att behandlingen kan anpassas individuellt.
 

Test, analys och kontroll av fria radikaler (FORT)

Det är vanligt med alltför höga nivåer av fria radikaler i blod och vävnad. Omkring 40 % av den vuxna befolkningen har alltför höga nivåer av fria radikaler. Ungefär 50 % har normala nivåer, och cirka 10 % har alltför låga nivåer av fria radikaler i blod och vävnad.

På AudioLaser-kliniken genomförs sedan slutet av 1990-talet provtagning, analys och kontroll av fria radikaler. Antioxidanter ordineras till de patienter som behöver det. Uppföljning görs, om det föreligger behov för det och om patienten så önskar. Vid det första undersökningstillfället ingår ordination av fria radikaler / L-Carnitin, om sådana preparat behövs.
 

Bokning av undersökningstid

Tidsbokning för undersökning gör du per telefon eller genom att skicka ett email till kliniken. Om du vill ha snabb kontakt med kliniken eller ett snabbt svar på en fråga, så bör du ringa till kliniken. Email besvaras så snart som möjligt, men det är inte alltid som emailen kan läsas varje dag eller ens varje vecka.