Hem

    AudioLaser-Kliniken

    Besöksinformation

    Klinikens historik

    Örats sjukdomar

    Undersökning

    Behandlingen

    Vårdkostnader

    Stöd i forskning

    Referenssamling

                                                   

    Föreningar - länkar

    Medicinska rön

    Svensk sjukvård

    Sjukvårdsnyheter

    Sjukvårdslagstiftning

    Myndighetsövertramp

    Branschorganisationer

Behandling av hörsel- och balansrubbningar

Behandling utförs sedan 1998 på AudioLaser-Kliniken på följande hörsel- och balansrubbningar:

- tinnitus (såväl cochlär som somatosensorisk tinnitus)
- hyperakusis (överkänslighet för ljud)
- diplakusis (tonfelshörande)
- distorsion (oren ljuduppfattning)
- plötslig dövhet (sudden deafness)
- plötslig hörselnedsättning
- akut hörselskada
- åldersrelaterad hörselnedsättning (presbysakusis)
- perforerad trumhinna
- kronisk hörselgångsinflammation (extern otit, "simmaröra")
- kronisk mellanöresinflammation (medial otit)
- Ménières sjukdom
- yrsel och balansrubbningar
- förlust av luktsinnet
- spinocerebellära ataxier, corea Huntington och liknande sjukdomar i hjärnan

Behandlingens utförande

Vid behandling av hörsel- och balansrubbningar utförs en fullständig behandlingsperiod normalt sett under 8-10 veckor i sträck med 2-3 behandlingar per vecka. En fullständig behandlingsperiod består således av 20-25 behandlingstillfällen. Behandling utförs för närvarande endast vissa fasta tidssperioder (vanligtvis september-november). Inga andra planerade behandlingsperioder förekommer i nuläget men akutfall (som till exempel plötslig dövhet) behandlas i mån av tid även under andra tidsperioder.

Varje behandlingstillfälle tar omkring 35-40 minuter vid behandling av hörsel- och balansrubbningar. Patienter som behandlas för hörsel- och balansrubbningar får behandlingen liggande, i planläge (vilket är enklast för de flesta) eller sittande (vilket kan vara enklast för rullstolsbundna patienter).

Hösten 2017:  Behandlingsperioden startar 18 september - avslutas senast 29 november.
Våren  2018:  Det genomförs ingen behandling på kliniken under våren år 2018.
Hösten 2018:  Behandlingsperioden startar 17 september - avslutas senast 28 november.

Behandling utförs på vardagar klockan 8.15 - 13.35 samt 18.15 - 20.15.
En patientbehandling tar omkring 35 minuter.

Den första behandlingsveckan behandlas varje patient tre dagar (må + on + fr)
Den andra behandlingsveckan behandlas varje patient två dagar (ti + to)
Vecka 3, 5, 7 och eventuellt 9 utförs behandling samma dagar som under den första veckan.
Vecka 4, 6, 8 och eventuellt 10 utförs behandling samma dagar som under den andra veckan.

Vid plötslig hörselnedsättning bör patienten komma till behandling omedelbart efter traumat (skadan) för att ha en så god chans som möjligt till läkning.

                      

Behandlingen är smärtfri, helt ofarlig, utan risk för skador och har inga varaktiga biverkningar.

Behandling med pulserande elektromagnetiskt fält (rTMS/PEMF) utförs med hjälp av applikator av apparattypen Bemer 3000, vilken genererar ett maximalt magnetiskt fält på 100 mikroTesla. Laserbehandlingen utförs med Irradias icke fokuserade lasrar, klass 3A och 3B av halvledartyp (GaAlInP, GaAlAs och GaAs) och har våglängderna 650, 808 och 904 nm. Behandling utförs med laserprober med en utteffekt som är lägre än 500 mW och vars ljus inte är fokuserat.

Båda öron behandlas alltid, även om det bara är ett av öronen som uppvisar en hörsel- eller balansrubbning.

Det finns ingenting som förhindrar patienter som genomgår denna behandling att samtidigt genomgå andra behandlingsformer.

En del patienter är nöjda med behandlingsresultatet efter en behandlingsomgång. En del patienter köper sig en egen medicinsk laserutrustning och pulserande elektromagnetfält för att efter en genomgången behandlingsperiod börja utföra egenbehandling. En del patienter kommer tillbaka för upprepad behandling på kliniken.

Behandlingskostnad

Varje behandlingstillfälle kostar SEK 800.

Innan behandling kan påbörjas måste undersökning genomföras. En sådan kostar SEK 800.