Hem

    AudioLaser-Kliniken

    Besöksinformation

    Klinikens historik

    Örats sjukdomar

    Undersökning

    Behandlingen

    Vårdkostnader

    Stöd i forskning

    Referenssamling

                                                   

    Sjukvårdslagstiftning

Behandling av hörsel- och balansrubbningar

Behandling utförs sedan år 1998 på AudioLaser-kliniken på följande hörsel- och balansrubbningar:

- tinnitus (såväl cochleär som somatosensorisk tinnitus)
- hyperakusi (överkänslighet för ljud)
- diplakusi (tonfelshörande)
- distorsion (oren ljuduppfattning)
- plötslig dövhet (sudden deafness)
- plötslig hörselnedsättning
- akut hörselskada
- åldersrelaterad hörselnedsättning (presbysakusis)
- perforerad trumhinna
- hörselgångsinflammation (extern otit, "simmaröra")
- mellanöresinflammation (medial otit)
- Ménières sjukdom
- idiopatisk yrsel och balansrubbning
 

Behandlingens utförande

Vid behandling av hörsel- och balansrubbningar utförs en fullständig behandlingsperiod normalt sett under 10 veckor i sträck med 2 behandlingar per vecka. En fullständig behandlingsperiod består av omkring 20 behandlingstillfällen. Behandling utförs för närvarande endast under vissa fasta tidsperioder (vanligtvis i september-november). Inga andra planerade behandlingsperioder förekommer i nuläget.

Varje behandlingstillfälle tar omkring 35-40 minuter vid behandling av hörsel- och balansrubbningar. Patienter som behandlas för hörsel- och balansrubbningar får behandlingen liggande, i planläge.

                    

Behandlingen är smärtfri, helt ofarlig, utan risk för skador och har inga varaktiga biverkningar.

Behandling med pulserande elektromagnetiskt fält (rTMS / PEMF) utförs med hjälp av applikator av apparattypen Bemer 3000, vilken genererar ett maximalt magnetiskt fält på 100 mikroTesla. Laserbehandlingen utförs med Irradias icke fokuserade lasrar, klass 3A och 3B av halvledartyp (GaAlInP, GaAlAs och GaAs) och har våglängderna 650, 808 och 904 nm. Behandling utförs med laserprober som har en uteffekt som är lägre än 500 mW och vars ljus inte är fokuserat.

Båda öron behandlas alltid, även om det bara är ett av öronen som uppvisar en hörsel- eller balansrubbning.

Det finns ingenting som normalt sett förhindrar patienter som genomgår denna behandling att samtidigt genomgå andra behandlingsformer.

En del patienter är nöjda med behandlingsresultatet efter en behandlingsomgång. En del patienter köper sig en egen medicinsk laserutrustning och pulserande elektromagnetfält för att efter en genomgången behandlingsperiod börja utföra egenbehandling. En del patienter kommer tillbaka för upprepad behandling på kliniken.
 

Behandlingsresultat

Det finns inga garantier för att en enskild patient blir bättre efter en behandlingsperiod, eftersom individuella egenskaper har betydelse för läkning. Det är klarlagt att nivån av fria radikaler i kroppen påverkar hur sjukdomstillstånd utvecklas och hur pass god läkning som kommer till stånd. Det finns även genetiska förutsättningar för läkning, men vilka de är och hur mycket de inverkar på läkningsförloppet är ännu inte känt. Förutom dessa egenskaper, så finns det troligtvis en mängd andra okända parametrar som styr läkning. Eftersom det på detta område finns en hel del som inte är klarlagt, så kan man inte garantera en enskild patient att vederbörandes sjukdomstillstånd förbättras i och med behandling. För vissa sjukdomstillstånd är sannolikheten att lyckas med behandlingen mycket god. Vid överkänslighet för ljud (hyperakusi) har nästan alla behandlade patienter under klinikens 20-åriga historia erhållit mätbara förbättringar. För andra hörsel- och balansrubbningar är utfallet inte lika bra men klart mycket bättre än de resultat som den offentliga sjukvården uppnår i sin verksamhet.