Hem

    AudioLaser-Kliniken

    Besöksinformation

    Klinikens historik

    Örats sjukdomar

    Undersökning

    Behandlingen

    Vårdkostnader

    Stöd i forskning

    Referenssamling

                                                   

    Sjukvårdslagstiftning

Örats sjukdomar, hörsel- och balansrubbningar

Forskning om behandling av kroniska tillstånd

Den forskning om laserbehandling och behandling med pulserande elektromagnetiskt fält, som har genomförts inom det otorhinolaryngologiska och audiologiska området, innefattar studier av behandling av följande tillstånd:

- tinnitus (såväl cochleär som somatosensorisk tinnitus)
- hyperakusis (överkänslighet för ljud)
- diplakusis (tonfelshörande)
- distorsion (oren ljuduppfattning)
- plötslig dövhet (sudden deafness)
- plötslig hörselnedsättning
- akut hörselskada
- åldersrelaterad hörselnedsättning (presbysakusis)
- perforerad trumhinna
- hörselgångsinflammation (extern otit, "simmaröra")
- mellanöresinflammation (medial otit)
- Ménières sjukdom
- idiopatisk yrsel och balansrubbning
 

Kroniska tillstånd

De ovan specificerade symptomen och sjukdomarna avser, förutom behandling av plötslig dövhet (sudden deafness), företrädesvis behandling av kroniska tillstånd, alltså tillstånd som har varat längre än 6 månader. De flesta av de vetenskapliga studierna är gjorda på patienter som lider av kroniska sjukdomstillstånd. Nydebuterade sjukdomstillstånd har även studerats, och resultaten visar att ett nydebuterat sjukdomstillstånd är lättare att få bukt med än ett kroniskt tillstånd.

Det hittills bästa behandlingsresultatet för åldersrelaterad hörselnedsättning är en förbättring på 42,73 dB HL på vänster öra. Audiogrammen nedan visar den patientens hörsel före behandling (diagrammet till vänster) och hörseln efter behandling (diagrammet till höger). Den patienten behandlades på AudioLaser-Kliniken vid 20 tillfällen under två månaders tid under hösten 2016.


 

Akuta tillstånd

De erfarenheter som finns av att behandla sudden deafness är att en akuta hörselnedsättning måste behandlas så snabbt som möjligt i det absolut akuta skedet, detta för att man ska ha en hyfsat god chans att erhålla en betydande hörselförbättring. Omkring en månad efter hörselskadan är chanserna till hörselförbättring mycket små. Den på AudioLaser-kliniken största genomsnittliga hörförbättring som har uppmätts på ett öra efter behandling är 52,27 dB HL.
 

Behandling av hörsel- och balansrubbningar med mera

Samtliga ovan uppräknade sjukdomstillstånd behandlas på AudioLaser-Kliniken.